Kirkeloftet

Der skrives historie i Gilleleje i disse dage

Sådan sagde Amtsskolekonsulent L.C. Jensen, da den gruppe, der senere blev kendt som ”Jødekomiteen”, mødtes om formiddagen den 7. oktober 1943 for at forhindre at endnu flere jødiske flygtninge skulle falde i hænderne på nazisterne.

Natten mellem den 6. og 7. havde Gestapo gennemført en razzia i Gilleleje og omegn og omkring 60 jøder var blevet taget til fange på kirkeloftet. Desuden var et antal flygtninge, der skjulte sig i Menighedshuset (Gilleleje Hovedgade 55) samt nogle, der havde været skjult på gårde mellem Søborg og Gilleleje også blevet fanget. Disse omkring 120 personer var blevet transporteret til Horserødlejren, hvorfra de fleste senere blev sendt til koncentrationslejren Theresienstadt.

Jødekomiteen samledes for i første omgang at redde den store gruppe flygtninge, der siden middagstid den 6. havde været skjult på høloftet hos vognmand Olsen, Østergade 5, men den løsning, de fandt frem til, reddede hundredvis af andre flygtninge i løbet af oktober måned.

Når der overhovedet blev taget så mange jøder på kirkeloftet, i Menighedshuset og andre steder i og omkring Gilleleje skyldtes det den aktion, som den tyske besættelsesmagt havde sagt i gang den 1. oktober om aftenen.

Adolf Hitler havde i midten af september forlangt at også Danmark skulle gøres ”Judenrein” – rent for jøder. Lykkeligvis blev den jødiske menighed advaret, sådan at langt de fleste skjulte sig hos venner og bekendte den aften aktionen begyndte, men derefter startede et kapløb med tiden for at komme i sikkerhed. Jøderne, som man indtil aktionen havde betragtet som danske landsmænd, søgte mod de snesevis af større og mindre havne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn i håb om at få fat i en skipper eller fisker, der ville sejle dem i sikkerhed i Sverige. På den anden side af Øresund kunne man se den svenske kyst, hvor de tændte lys fortalte, at her var der frihed i modsætning til det mørklagte og besatte Danmark.

Ser man på et kort, er det tydeligt, at Gilleleje er sidste havn, hvor udsigten til Sverige gør det logisk at ville sejle over. Derfor ankom grupper af jødiske flygtninge helt åbenlyst til byen allerede fra den 30.september, men navnlig den 5. og 6. oktober ankom hundredvis med toget fra Hillerød. De gik ned på havnen og spurgte om skibslejlighed og alene den 5. bragte fem fiskerbåde og en skonnert i alt 183 personer i sikkerhed i Sverige.

Men der var mange, mange flere i byen - skjult rundt omkring i private hjem eller tomme skure, medens man forsøgte at arrangere skibslejlighed og så gik det galt første gang. Skipperen på kutteren Danebrog blev nemlig beskudt af lederen af Gestapo i Helsingør Hans Juhl, ”Gestapo-Juhl”, sådan at de to fiskere måtte springe i vandet for at slippe væk. Nogle få flygtninge slap også væk, men 20 ombordværende blev anholdt og ført til Horserødlejren.

Den 6. om formiddagen var der atter mange flygtninge på havnen og medens fiskerne var bekymrede for at sejle efter den dramatiske episode dagen før, gik skipperen på skonnerten M. A. Flyvbjerg med til at tage en tur og det blev aftalt at sejle kl. 13. Men allerede fra kl. 11 begyndte flygtninge at strømme åbenlyst ned til havnen, sådan at alt var kaos og da der så pludselig lød et råb ”Gestapo kommer, Gestapo kommer!”, lod man trosserne gå på Flyvbjerg. 186 personer nåede om bord, men mindst lige så mange blev efterladt på molen, så hvordan kunne man hjælpe dem?

De mange mennesker blev samlet på få adresser, sådan at det var let at få dem afsted, når et skib var klar og her var kirkens loft et af de steder, der blev taget i brug. I løbet af eftermiddagen og aftenen blev der derfor fyldt godt op i bl.a. Menighedshuset, på kirkeloftet og på vognmand Olsens høloft. Folk fra byen kom med tæpper, mad og drikke til de mange, der ventede i skjulestederne, men da Gilleleje var en lille by med kun 1700 indbyggere i 550 husstande, var det let at se, at der foregik noget. Og midt om natten dukkede Gestapo-Juhl op med hjælpere og først blev flygtningene i Menighedshuset og bagefter den på kirkeloftet taget til fange og som nævnt ført via Horserødlejren til Theresienstadt.

Jødekomiteen fik organiseret flugten for dem, der var skjult på høloftet og i løbet af oktober måned hjalp komiteen hundredvis andre, sådan at der inden måneden var omme var reddet mindst 1300 jøder over til sikkerheden i Sverige. Man skjulte flygtningene i tomme sommerhuse især vest for byen og roede flygtningene i mindre både fra stranden og ud til større skibe, der lå ventede. Denne flugtvej blev senere brugt af frihedskæmpere, politifolk og andre, der havde grund til at frygte at blive arresteret af nazisterne. Så sent som i februar 1945 måtte de sidste af Gillelejes fiskere flygte med deres kuttere til Sverige, fordi deres illegale arbejde havde bragt dem i fare. Svenske myndigheder registrerede mere end 1400 andre, der kom i sikkerhed via kysterne ved Gilleleje.

Så det gik galt på kirkeloftet natten mellem den 6. og 7. oktober 1943, og derved blev det ”opdaget” at Gilleleje havde spillet en rolle under redningen af de danske jøder, men på grund af den store indsats byens befolkning ydede såvel i oktober som under resten af besættelsen, fik Amtsskolekonsulent L. C. Jensen ret i, at der blev skrevet i historie i byen i de dage.

Moderne tids historikere har godtgjort, at der på grund af intern uenighed i besættelsesmagtens ledelse ikke var mange, der var interesserede i at fange de danske jøder. Men det vidste hverken flygtningene, deres hjælpere i land eller blandt skipperne dengang. Det viser bl.a. det faktum at skipperen på M. A. Flyvbjerg ikke turde sejle tilbage til Danmark efter sejladsen den 6. oktober 1943 og derfor blev i Sverige. Og nok så stærkt et vidnesbyrd om den fare, flygtningene var overbeviste om, at de befandt sig i, er de tre små børn, Henning, Mona og Tove, som blev overdraget til tilfældige gillelejeborgere, fordi børnenes forældre frygtede, at deres urolige børn ville afsløre de skjulte flygtninge under sejladsen.

 

Besøg på loftet

Kirken er normalt åben fra kl. 09.00 - 16.00 fra 1. april til 1. november, men der er ikke adgang til loftet uden særlig aftale .

Adgang til loftet er kun efter aftale om en omvisning ved kirkens kontor på 48 30 37 76 eller på mail til gilleleje.sogn@km.dk. Grundet kirkelige handlinger er det ikke muligt at bekræfte omvisninger mere end 48 timer før i  tidsrummet 09.00 - 15.00 fra tirsdage til fredage. 

Priser
Offtenlige omvisninger om sommeren (torsdage): 75 kr. 
Private omvisninger efter aftale: 75 kr. pr. person (max. 3.000 kr.)
Skoler og institutioner: 500 kr. 

I skolernes efterårsferie og sommerferie arrangeres offentlige omvisninger på torsdage fra kl. 14.00 - 15.00. Deltagelse koster kr. 75 for alle over 18 år. Beløbet går til sognets Julehjælp. Se på nedenstående kalender for kommende omvisninger. 

 


 

   Kommende omvisning