Organist

ORGANIST  Arne Beck-Larsen
Telefon: 36 75 20 15   

Organisten har ansvaret for orglet og musikken i kirken. 
Organisten har fri om mandagen.