Navneændring

Du ønsker måske at få et navn, du tidligere har haft. Eller måske vil du have din ægtefælles eller samlevers navn, eller et navn, der stammer fra dine stedforældre eller plejeforældre? Det kan også være, at du vil have et nydannet navn. Der er mange muligheder – mange flere end de nævnte.

Hvad koster det?

Det koster 518 kr. (i 2023) at søge om en navneændring.

Gebyret bliver reguleret hvert år den 1. januar. Du skal betale gebyret, når du søger.

Du kan betale med dankort, når du ansøger digitalt på borger.dk

Bruger du ikke den digitale løsning, eller har du ikke et dankort, skal du betale med indbetalingskortet på ansøgningsblanketten.

For alle navneændringer skal der som udgangspunkt betales gebyr. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft.

Du skal ikke betale gebyr for navneændringen ved vielse, hvis du og din kommende ægtefælle får et navnefællesskab . Det kan for eksempel være, at du ønsker at tage den andens efternavn.

Det kræver, at I søger senest tre måneder efter, at vielsen har fundet sted.

Hvis du og din kommende ægtefælle ikke får navnefællesskab, skal du betale et gebyr på 518 kr. (i 2022) for at søge om navneændring. Gebyret bliver reguleret hvert år den 1. januar. Du skal betale gebyret, når du søger.

Hvis du søger om navneændring for flere personer, skal du betale gebyr for hver person. Du skal dog kun betale et gebyr, hvis personerne på ansøgningen er:

    • ægtefæller
    • ugifte samlevende
    • søskende eller plejebørn under 18 år
    • forældre og børn under 18 år, der søger om samme navneændring

Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.

Hvis du vil ændre navn på bryllupsdagen

Hvis du vil søge om at få ændret dit navn på bryllupsdagen, skal du sende en ansøgning til dit bopælssogn (eller til din bopælskommune, hvis du bor i Sønderjylland) senest 15 hverdage før vielsen . Det gør du via borger.dk

Hvis du ikke kan ansøge via borger.dk, kan du helt undtagelsesvist bruge en særlig blanket "Navneændring på bryllupsdagen".

Dit bopælssogn (eller din kommune, hvis du bor i Sønderjylland) tager stilling til, om du kan få navneændringen og giver besked til vielsesmyndigheden.

Fast bopæl og varig tilknytning

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land du bor i (domicil), skal du søge navneændring dér – også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring på grund af dit danske statsborgerskab, kan du søge i det sogn i Danmark, hvor du har boet sidst. Er du født i Sønderjylland, kan du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land, du bor i, hvor det fremgår, at de ikke kan foretage navneændring for dig på grund af dit statsborgerskab.

Kønsidentitet og ændring af navn

Du har mulighed for at søge om ændring af dit fornavn, så det passer til din kønsidentitet. Det kræver, at du opfylder nogle betingelser. 

Du kan læse mere om hvordan du gør her.

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstid i Gilleleje Sogn for navneændring kan tage op til 2 uger. Hvis du ønsker navneændring i forbindelse med vielse bedes du ansøger 1 måned før vielsen, for at sikre vielsesmyndigheden modtager ansøgningen til tiden.

(tekst fra Familieretshuset.dk)