Fredningstiden

Hvor lang tid har man et gravsted?

Fredningstiden er den tid der skal gå før et kistegravsted eller et urnegravsted må anvendes igen. Det er også den tid man erhverver gravstedet for og er forpligtiget til at holde gravstedet i en pæn stand. Aftaler kan indgåes med kirkegården. Se dette punkt.

På Gilleleje kirkegårde er fredningstiden 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave.

Når fredningstiden er udløbet skriver kirkegården til dig og du har mulighed for at forny gravstedet, normalt for 5 eller 10 år ad gangen. Der er ingen begrænsning i for mange gange et gravsted kan fornyes. Dette gælder ikke for anonyme fællesgrave. De kan ikke fornyes.

Bemærk at et gravsted altid udløber 31. december, uanset på hvilken tid af året urnen eller kisten er nedsat. 

Første gang man erhverver et gravsted kan man gøre det for den dobbelte fredningstid.

Hvis man  eksempelvis anvender egetræskister stilles der krav om dobbelt fredningstid, altså 60 år.