Konfirmation

Konfirmationer i 2025

I 2025 tilbyder vi konfirmation i Gilleleje kirke Kr. Himmelfartsdag og lørdagen efter. Det er kutume her i sognet, at man bliver konfirmeret af den præst, der underviser i løbet af året.

Vi har fastsat fordelingen for skoleåret 2024-2025:

M og K-klasserne tilbydes at kunne gå til præst hos Gabrielle Togsverd-Nilausen og kan derefter blive konfirmeret torsdag den 29. maj 2025 kl. 10.00 & kl. 12.00

S -klassen tilbydes at kunne gå til præst hos Ole Buchardt Olesen og kan bliver konfirmeret lørdag den 31. maj 2025.

Tiderne bliver aftalt i januar 2025. Ønsker man at ændre tidspunkt kan det gøres ved at bytte indbyrdes. Konfirmanden skal selv finde en fra det andet hold at bytte med. Forældrene fra begge hold bedes skrive en mail til gilleleje.sogn@km.dk for at bekræfte ændringen. 

Alle børn, som bor i Blistrup sogn og, som har gået på Blistrup skole frem til og med 6. klasse, tilbydes og henvises til undervisning og konfirmation af sognepræst Tina Buchwald i Blistrup sogn. Du kan checke dit bopælssogn her.

Ønsker man at ændre tidspunkt kan det gøres ved at bytte indbyrdes. Konfirmanden skal selv finde en fra det andet hold at bytte med. Forældrene fra begge hold bedes skrive en mail til gilleleje.sogn@km.dk for at bekræfte ændringen. 


Hvornår skal jeg gå til præst?

I Gilleleje foregår konfirmationen i foråret, mens du går i 8. klasse. Derfor skal du "gå til præst", mens du går i 8. klasse - hvis du vil konfirmeres.

Du er hjertelig velkommen til at gå med til præst også selvom du ikke vil konfirmeres - eller bare er i tvivl. Vi tilbyder en anderledes undervisning som giver dig en ide om, hvad kristendommen går ud på - og det kan være godt for alle at vide noget om.


Lidt om undervisningen og kirkegang

Undervisningstidspunkter og dage kan variere. Alle vil få besked til orienteringsaftenen. Dato kommer snarest.

Der er mødepligt til undervisningen. Hvis en konfirmand er syg eller på anden måde ikke kan komme, skal præsten have besked af konfirmandens forældre – enten ved en opringning til min mobil, en sms til samme, eller en mail. 

Det skal understreges, at konfirmation og derfor også konfirmandundervisningen selvfølgelig er frivillig. Det betyder så også, at vi skal kunne regne med, at de børn, der er tilmeldt kommer med en positiv indstilling og vil være aktive i undervisningen, samt modtage og efterleve de beskeder som præsten måtte give til konfirmanderne i undervisningen.

Det er dog muligt, efter aftale mellem præst og forældre, at et barn kan følge undervisningen, selvom vedkommende er i tvivl om, han eller hun vil konfirmeres eller ej. Her gælder dog de samme regler med hensyn til motivation og opførsel i undervisningen.

Hvis konfirmanden på tidspunktet for konfirmandundervisningens begyndelse ikke er døbt, aftales det med præsten at døbe denne konfirmand, på et tidspunkt inden konfirmationen – det vil normalt ske i januar eller i begyndelsen af februar. 

Den kristne børnelærdom
​Det er sådan, at konfirmanderne skal have et godt og fortroligt kendskab til den kristne tro. Konfirmanden skal vide hvem Jesus er, og hvad det er, han betyder for os kristne. Biblens verden skal konfirmanderne også præsenteres fra. Dvs., vi skal både høre noget om Det Gamle Testamente og Det nye Testamente. Vi skal også prøve at sætte perspektiv på Biblen og troen ind i vor egen nutid og helst også ind i en verden, som konfirmanderne selv er fortrolig med.

Bøn, trosbekendelse og salmer
Sammen vil vi hver gang begynde med en salme, trosbekendelsen og Fadervor. Det er sådan, at konfirmanderne skal bibringes et godt kendskab til nogle af salmebogens kernesalmer, altså nogle af dem, vi sådan regner for de vigtigste. Heriblandt både ældre salmer og nyere.

Bøn er jo en stor del af et kristent menneskes trosliv, så konfirmanderne skal også lære, at det altså er okay at bede en bøn, f.eks.: morgen og aften, eller når man står og har brug for det i en eller anden vigtig situation.

Trosbekendelsen er troens vigtigste elementer på meget kort form. Så den er god at kunne uden ad. Så kan man nemlig altid, når man får brug for det, dykke ned i de enkelte ord og finde ud af, hvad de betyder for ens tro.

Kirkegang
I anordningen står der, at konfirmanderne inden konfirmationen skal erhverve sig en fortrolighed med folkekirkens gudstjeneste. Dette kan selvsagt kun ske, hvis konfirmanden går i kirke. I Gilleleje siger vi, at konfirmanden skal gå i kirke minimum 10 gange i løbet af undervisningen. Undervejs vil konfirmanderne dog selv, sammen med mig, skulle stå for en gudstjeneste et par søndage i løbet af året. Det er godt, hvis forældre, ældre søskende eller bedsteforældre støtter konfirmanden, ved at ledsage denne i kirken. Så har konfirmanden også nogle derhjemme at tale om kirkegangen med. I det hele taget vil jeg anbefale at forældrene, for så vidt det er muligt, bakker op om konfirmandens undervisning og kirkegang.


Konfirmationsdagen

Der er trængsel i kirken "på den gode måde" lige inden en konfirmation. Der bliver sat en stol frem til dig i midtergangen. Hver familie har ret til den bænk, som deres konfirmand sidder ud for og bænken før afhængig af hvor mange der skal konfirmeres. Antal af mulige gæster vil ikke blive offentliggjort før januar 2025. 
Resten af bænkerækkerne kan benyttes efter "først-til-mølle" princippet, og selvfølgelig ud fra devisen, at vi alle skal være mod andre som vi gerne vil, at de skal være mod os.
Der er 14 bænkerækker i Gilleleje kirke.

Hvornår skal konfirmanden ankomme til kirken?
Konfirmanderne skal møde 20 min. før uden for kirken, så vi sammen går ind til fotografering og stiller op foran altret. I tilfælde af regnvejr, mødes de i mellemgangen i kirken, hvorfra vi sammen går ind og bliver fotograferet foran altret.

Telegrammer og roser
Roser og telegrammer kan afleveres mellem kl. 8:00-9:30 i poser, som stilles frem i sognegårdens store sal.

Der er navn på poserne og der står poser klar til alle dagens konfirmandhold. Hvert konfirmandholds poser vil blive båret over til kirken, sådan at konfirmandens familie får posen inden konfirmationen går i gang.

 

Konfirmation 2026

Information kommer snarest

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse

Det er vigtigt I udfylder vores tilmeldingsblanket via folkekirkens konfirmandtilmelding (åbner snarest) og at begge forældre giver samtykke. Læs den grundig igennem. Har du spørgsmål til udfyldelsen, kan du rette henvendelse til kirkekontoret på gilleleje.sogn@km.dk. 

Tilmelding