Menighedsrådet

Formand & Kontaktperson  Ole Bræstrup
Strandager 20
3250 Gilleleje
Telefon: 27 15 68 30
E-mail: brstrup@yahoo.dk

Næstformand Ib Astrup Madsen
Grønnevang 114
3250 Gilleleje
Telefon: 61 37 79 60
E-mail: ibamadsen@gmail.com

Kirkeværge  Alice Kruse
Birkevang 265
3250 Gilleleje
Telefon: 26 20 25 16
E-mail: balkruse@gmail.com

Kasserer Anne Vensmann
Husmandsvejen 32
3250 Gilleleje
Telefon: 29 43 64 81
E-mail: annevensman@hotmail.com

Menigt medlem Mona Bechmann
Langdraget 210
3250 Gilleleje
Telefon: 29 91 26 04
E-mail: monatage@mail.dk

Menigt medlem Charlotte Udengaard
Mosevangen 6
3250 Gilleleje
Telefon: 27 20 46 59 
E-mail: mosevangen6@live.dk

Menigt medlem Jesper Sonne Olsen 
Mosevangen 14
3250 Gilleleje
Telefon: 22 49 10 87 
E-mail: js@olsen.tdcadsl.dk

Menigt medlem Henning Hørup
Gilleleje Strandvej 22
3250 Gilleleje
Telefon: 20 22 82 76
E-mail: henning.h@mail..tele.dk

Menigt medlem Mette Normann Frandsen
Grønnevang 362
3250 Gilleleje
Telefon: 20 71 27 28
E-mail: mette@albemeka.dk

Sognepræst & Kirkebogsførendepræst Ole Buchardt Olesen 
Poppelvang 20
3250 Gilleleje
Telefon: 40 22 02 31 
E-mail: obo@km.dk

Sognepræst Gabrielle Tine Togsverd-Nilausen
Telefon: 30 34 37 76
E-mail: gan@km.dk

   Næste menighedsrådsmøde