Vielse

Det er ganske gratis at blive gift i Gilleleje kirke og der følger både musik og sang med, hvis det ønskes. 
I skal aftale tidspunktet for jeres bryllup med kirkekontoret. Det er tidligst muligt at booke vielse 2 år frem i tiden, altså 2 år fra den dato man ringer. 

I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. For at blive gift i Gilleleje Kirke skal I have tilknytning: 

    • er døbt eller konfirmeret i Gilleleje Sogn
    • bor i Gilleleje Sogn eller har tidligere har haft bopæl (se på www.sogn.dk)
    • har nære pårørende, der bor i sognet (forældre, søskende og/eller børn)

Henvend jer til kirkekontoret, hvis I er i tvivl om I opfylder kravet om tilknytning til kirken på telefon 48 30 37 76. 

Inden I kan blive viet i kirken, er der nogle praktiske forberedelser.


Prøvelsesattest

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. 

Nyt navn?

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk . I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne. 

Hvis Jeres nye navn skal fremstå på vielsesattesten skal kirkekontoret have navneændringsblanketten (eller godkendelse fra jeres bopælssogn) senest 14 dage før vielsen.

Vidner

Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. 

Samtale med præsten

Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her aftaler I blandt andet salmerne til jeres bryllup. Præsten kontakter jer ca. 1-2 uger før vielsen. 

Salmer og musik til brylluppet

Før samtalen med jeres præst kan I overveje, hvilke tre salmer og to musikstykker I ønsker til jeres bryllup. Måske er der en af jer, der har en særlig yndlingssalme, som I gerne vil have sunget til jeres bryllup. Besøg gerne salmer.dk for inspiration. 

Hvis I ønsker at bruge salmeblade, bedes I trykke et eksemplar til alle gæsterne plus 5 stk. ekstra til personalet. Salmebladene skal afleveres i kirken senest en time før vielsen.

Blomster og lys i kirken

Det er muligt at pynte op til vielsen. Blomster til stolrækkerne skal I selv bestille og leveres senest kl. 09.00 på dagen eller senest 1 time før vielsen med navn og tidspunkt for vielsen. Blomsterne skal passe til 30 små vaser. Hvis der ønskes blomster i hver anden bænkerække, skal der afleveres 16. Buketterne skal leveres færdigbundne. 

Ved spørgsmål ang. det praktiske i kirken, bedes I skrive en mail til vores kirketjener på kirketjenergillelejekirke@gmail.com.

Ris m.m

Vi vil bede om, at I informerer jeres gæster om, at der ikke må kastes med fuglefrø og rosenblade. Det er heller ikke tilladt at benytte konfettirør. Vi anbefaler derimod at puste med sæbebobler eller alternativt kaste SMÅ mængder ris.

Fotografering

Gæster og eventuelt fotograf er velkomne til at tage billeder af bruden, når hun går op ad kirkegulvet og af parret, når de er viet og går ned ad kirkegulvet sammen samt efter handlingen. Men under gudstjenesten og vielsen er fotografering kun  tilladt af fotografen efter aftale med præsten. Dette må I meget gerne informere jeres gæster om.

Hvis I laver et salmeblad, vil det være en stor hjælp, hvis I skriver det med fotografering der.

Parkering

Det er muligt at parkere på p-pladsen mellem kirken og sognegården da det er forebeholdt kirkens og sognegårdens gæster. Da der er begrænset pladser er der også mulighed for at parkere ved  P-pladserne ved Gilleleje Hovedgade 2. Husk at sætte jeres P-skive!