Generelt om priser

Vi skal have ens priser i Provstiet så derfor bliver priserne reguleret centralt hvert år fra Provstiet. 

Priserne på erhvervelser af gravsteder står under den enkelte gravstedstype i menuen. Det skal bemærkes at disse priser er ca. priser, da den endelige pris først kan beregnes når kiste eller urne nedsættes. Dette skyldes at løbetiden regnes månedsvis og udløb af et gravsted  altid er 31. december. Derfor kan der eksempelvis blive opkrævet for vedligeholdelse af græsset i op til 10 år og 11 måneder for en plads i anonym urnegrav. 

Med i disse priser er førstegangserhvervelsen, urnenedsættelsen/gravning af kistegrav og obligatorisk vedligeholdelse af eventuelle græsarealer eller hæk.  

Bemærk at betaling for hækklipning og hækvedligeholdelse - eller græsklipning, som opkræves ved erhvervelser og fornyelser, ikke har noget med den årlige vedligholdelse at gøre. Det er obligatoriske ydelser som skal betales af alle.Opkrævningen dækker alle år som gravstedet erhverves eller fornyes. 

Medlemmer af folkekirken får tilskud til erhvervelse og nedsættelse m/m, mens vedligeholdelsen altid er samme pris for medlemmer og ikke medlemmer. 

Ved priser på almindelig vedligeholdelse, grandækning og blomster m.m. bedes kirkegårdskontoret kontaktes.

Orientering om taksterne fra 2014

Kirkeministeriet har besluttet at alle kirkegårde senest fra 1. januar 2013 skal beregne deres kirkegårdspriser ud fra faktiske omkostninger. Det har betydet nogle prisændringer både på renholdelse, blomster og gran, men også på erhvervelser og fornyelser.

Provstiet har så efterfølgende besluttet at vi her fra 1. januar 2014 skal have ens priser på alle kirkegårdene i vores provsti. Det har så yderligere betydet nogle prisændringer, desværre mest stigninger.

Gilleleje kirkegård har i mange år haft et meget lavt prisniveau, hvilket desværre betyder at vi nu oplever nogle voldsomme stigninger på en del ydelser, blandt andet ved erhvervelser og fornyelser. Her er kommet et nyt tiltag med obligatoriske ydelser – som alle skal betale. Det betyder at der nu skal betales for hækklipning på alle gravsteder med hæk - eller for græsklipning m.m. på alle fællesarealer, såsom fællesgrav og urne/ kiste plæner.Vi har desværre ingen indflydelse på disse stigninger.

Administrativt er der også sket ændringer. Alle obligatoriske ydelser skal indbetales til et fællescenter som hedder GIAS. Det er også tilfældet med legataftaler. Disse opkrævninger er udformet som et tilbud, men skal være betalt før gravstedet er fornyet eller legataftalen træder i kraft.Øvrige ydelser som selve fornyelsen, betales direkte til kirkegården. Det vil sige at man modtager to forskellige opkrævninger som begge skal betales.

Er der spørgsmål til disse nye tiltag kan kirkegårdskontoret kontaktes