Kirkegårde

Gilleleje har tre kirkegårde: Den 'gamle', den 'nye' og Skovkirkegården. Kirkegårdskontoret findes ved den nye kirkegård.

Rostgårdsvej 9
Telefon: 48 30 08 86
E-mail: gilleleje-kirkegaard@mail.tele.dk

Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00 - 10.00

Kirkegårdsleder Jørgen Højbjerg Andersen
E-mail: joergen@gilleleje-kirkegaard.dk

Bemærk at e-mail til denne adresse ikke kan læses i dagtimerne

Kirkegårdsmedhjælper Thomas Vedelsbøl

Kirkegårdsmedhjælper Jim Haim Hansen

Kirkegårdsmedhjælper Michael Linde