Menighedsplejen i Gilleleje bestyres af menighedsrådet. Det er...

... en hjælp fra hånd til hånd

Hjælp os med at hjælpe!

Hjælp i kirken

I Gilleleje har vi samlet penge ind i kirken i tiden op til jul og i julen - og til konfirmationerne. Vi deler ud typisk til jul, men der kan også deles ud i løbet af året i særlige tilfælde. Hver en krone, der kommer ind - går ubeskåret videre. Fra hånd til hånd. Direkte.  Og kun til ansøgere, som har bopæl i GIlleleje sogn.

Et lille udvalg i Menighedsrådet administrerer uddelingerne i fortrolighed, men der aflægges offentligt regnskab, dog på sådan en måde at ingen navne offentliggøres, hverken givere eller modtagere.

Hjælp derhjemme

Der kan også sættes penge ind via netbank:

Reg. nr. 3537 konto nr. 4846 35 11 83

eller MobilePay: 87843, tekst: gave

Vi har stor brug for hver en krone.

Poetisk sagt...

 

Du skal bringe verden fred,

dagligt brød og kærlighed.

Livets Gud har dine hænder,

derfor er det dig han sender,

når din næste lider nød.

 

 Lars Busk Sørensen

Historisk set...

 

Ordet Menighedspleje er ren retro.

Menighed betyder

"dem, der hører til en kirke"

Pleje  betyder  

"omsorg og pleje".

 

Omkring år 1900 opstod en folkelig bevægelse, som iværksatte indsamlinger i sognekirker sådan, at der kunne hjælpes lokalt.

De penge, der blev puttet i kirkebøssen om søndagen, kunne så deles ud om mandagen - eller til jul - til dem, der ikke havde så meget at gøre godt med.