Oktober´43 - jødeflugten og Gilleleje kirkes loft

Herfra kunne de se til Sverige, de flygtende jøder, da de sad med ganske få ejendele og håbede, at de også ville nå i sikkerhed. Det skete i natten til den 7. oktober i 1943. I de tidlige morgentimer kom Gestapo. Fra fængslet i Horserød blev jøderne ført til koncentrationslejren i Theresienstadt. Tilbage på loftet lå enkelte af ejendelene; briller, regnfrakker, sko..

Idag rummer loftet kun en takketavle fra Israel. Lysestagerne, kirken fik som tak, bruges nede i kirken. I våbenhuset hænger en lille medalje fra de overlevende fra Theresienstadt.  Men - mange mærker et sus af en stor historie, når de står under de gamle spær og prøver at forestille sig, hvordan de har siddet i mørket og håbet. Og tænk, at 95% af de danske jøder trods alt nåede til Sverige.

Besøg på loftet?

 

BEMÆRK venligst, at denne sommer gælder andre retningslinjer:

Kirkerummet er alene åbent for besøgende på søndage efter gudstjenesten og indtil kl. 16:00

- og vi kan desværre ikke tilbyde adgang til loftet. Det skyldes de store krav til rengøring af alle overflader. Det har vi ikke mulighed for at klare indenfor rammerne af de timer, personalet er på arbejde. 

 

Kirken er  normalt åben i dagtimerne i sommerhalvåret, men der er ikke adgang til loftet uden særlig aftale.

I skolernes efterårsferie og sommerferie arrangeres offentlige omvisninger på torsdage fra 14-15. Deltagelse koster kr. 50 for alle over 18 år. Beløbet går til sognets Julehjælp. Se på nedenstående kalender

Øvrig adgang til loftet kan kun ske i det omfang, der er personale tilstede.Det kan dog som regel ske i tilslutning til kirkelige handlinger og gudstjenester.  

Større grupper kan få adgang til loftet efter forudgående aftale med kirkens kontor på 48303776 eller på mail: sush@km.dk  Det er dog en forudsætning, at der rettes henvendelse senest 2  uger før, idet kirken kan være optaget af kirkelige handlinger og andet.

Vi er gerne behjælpelige med en omvisning/foredrag mod et honorar, som går ubeskåret til sognets Julehjælp. Henvendelse herom kan ske til kirkens kontor, eller til sognepræst Ulla Skorstengaard på tlf. 23201051 eller mail usk@km.dk - i så god tid som muligt, dog tillige allersenest 2 uger før.

Offentlige omvisninger i kirke og på kirkeloftet

Ingen begivenheder fundet.