Forsommerstemning ved Gilleleje kirke...

 

Det dufter lysegrønt af græs

i grøft på mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs

og reder urtesenge.

Guds sol går ind

i krop og sind,

forkynder at nu kommer

en varm og lys skærsommer

 

Hør fugletungers tusindfryd

fra morgen og til aften!

De kappes om at give lyd,

der priser skaberkraften.

Hvert kim og kryb

i jordens dyb

en livsfryd i sig mærker

så høj som himlens lærker.

 

Se, blomsterflorets farvepragt

gør alle ord forlegne.

Kong Salomon i kronningsdragt

misundeligt må blegne!

Alt smukt, vi ved,

al kærlighed,

den mindste fugl og lilje

er, Gud, din skabervilje.

 

Ja, du gør alting nyt på jord,

en sommer rig på nåde.

Men klarest lyser dog dit Ord

af kærlighedens gåde.

Alt kød må dø,

hver blomst blir hø.

Når vissentørt står floret,

Da blomstrer evigt Ordet

 

 

Ja, Jesus Kristus er det Ord,

der skaber liv af døde,

så ny blir himmel, ny blir jord,

en verden grøn af grøde.

Kom Jesus snart

og gør det klart:

den morgenstund, du kommer,

da gryr en evig sommer.

                  Carl David af Wirsén

                   Johannes Johansen