Der er flest barnedåb...

Dåb foregår oftest i forbindelse med en gudstjeneste.

Vi har dog i løbet af året enkelte lørdage, hvor vi  også tilbyder dåb.  

Der bestilles tid til dåb på kirkens kontor.

I 2013 blev 51 døbt i Gilleleje kirke. 20 født.

I 2012 blev små børn 52 børn døbt i Gilleleje kirke

I 2011 blev 52 døbt - ud af 23 fødte i sognet.

En dåbsprocent på 200! 

En af forklaringerne på dette høje tal er, at mange "gamle" konfirmander vender hjem til Gilleleje for at få deres børn døbt. En anden, at en del af sognets sommerhusbeboer også gerne får deres børn døbt her. Og de er alle, både "gamle" konfirmander og sommerhusfolkene, hjerteligt velkomne.

Vi har lavet en særlige fane med alle navnene, se til venstre.