I tilfælde af dødsfald...

 

Hvis der ønskes en bisættelse eller en begravelse, kan der rettes henvendelse til kirkens kontor, eller til en af sognets præster.  Sognets præster kan i udgangspunktet træffes alle dage, undtagen mandage.

Sognepræst Ulla Skorstengaard træffes på tlf. 2320 1051

Sognepræst Ole Buchardt Olesen træffes på tlf. 4830 0231

 

En begravelse betyder, at kisten sænkes i et gravsted på kirkegården.

En bisættelse, at kisten køres til et krematorium.

Vi gør opmærksom på, at det også er muligt at foretage bisættelse og begravelse fra vores kapel.