Her inde dækkes bordet altid smukt ...

... også på hverdage!

                      

Apropos dåb ...

Dåb foregår i forbindelse med en almindelig gudstjeneste - eller i forbindelse med et bryllup. 

Dåb kan lettest bestilles på kirkens kontor - følg dette link

Apropos konfirmation ...

Vi holder konfirmation i foråret. Konfirmationen er en fælles afslutning på et undervisningsforløb. Undervisningen foregår i skoletiden og følger skoleåret.

For yderligere oplysninger om undervisningen følg dette link

Apropos bryllup ...

Bryllup skal foregå i kirkerummet.

Det er en god idé at bestille tid i kirken i god tid forinden. Det kan i langt de fleste tilfælde gøres på kirkens kontor. Følg evt. dette link til kordegnen

For at kunne blive gift i kirken, skal der bruges en godkendelse fra de borgelige myndigheder: En såkaldt "prøvelsesattest". Den skal indhentes fra brudens bopælskommune.

Apropos begravelse eller bisættelse ...

Det hedder begravelse, hvis kisten skal i jorden. Det hedder bisættelse, hvis kisten skal brændes. I begge tilfælde foregår højtidligheden i kirken.

En sådan højtidlighed skal bestilles hos en af præsterne. Følg evt. dette link

                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

...under lysets engel